?
Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach
....meer....(1)
Elke dag uurtje lopen
Elke dag uurtje lopen
   (14 maart 1957).

Anderen zeggen over mij:

 • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
 • Goed in het doorvragen en zet je aan het nadenken.
 • Een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
 • Durft stiltes te laten vallen.
 • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen.
 • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.
 • Geeft ruimte om het gesprek te laten ontwikkelen maar blijft resultaatgericht.
 • Benoemt wat hij signaleert, besluit, gaat doen en verwacht.

  (bron: evaluaties, reflecties en onderzoeken)
  Erkend Coach !

 • Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. (bron: NOBCO)

  In één op één gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit.
  Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk. Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.
  We zoeken oplossingen en gaan uit van de dingen die goed gaan, je talenten en wat je goed kan. We kunnen daarbij gebruik maken van theoretisch beproefde methodes en modellen.
  Gratispersoonlijkheidstesten kunnen daarbij helpen.
  In een eerste gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen. We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken.

  Een traject bestaat meestal uit 4 tot 8 gesprekken van 1 tot 1 ½ uur. De frequentie, duur en plaats van de gesprekken bepalen we in overleg. De afspraken die we maken leggen we vast in een contract. Een traject sluiten we af met een evaluatie. Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.

  De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching.
  Er zijn soms vergoedingsmogelijkheden.
 • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
 • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
 • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.

 • Ik verwacht dat je bereid bent om je eigen aandeel in situaties onder ogen te zien.Vertrouwen en een goed contact zijn voorwaarden voor effectieve coaching.  " Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
  De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet.
  Het gaat altijd om normale mensen met een normale geestelijke gezondheid. Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

  " Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
  De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching.
  Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren. Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit.
  Coaching moet niet, maar mag.  De vragen van anderen:
 • Ik wil zelfverzekerd en georganiseerd zijn.
 • Ik wil mijn emoties onder controle krijgen.
 • Ik wil mijn grenzen leren stellen.
 • Ik wil meer balans krijgen tussen werk en prive.
 • Ik wil effectiever omgaan met collega's.
 • Ik wil inzicht krijgen in mijn belemmeringen.


 • De antwoorden:
 • Ik heb weer een stukje zelfvertrouwen teruggevonden.
 • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
 • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
 • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
 • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

 • (bron: evaluaties, reflecties en onderzoeken)


  Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach Afbeelding met man, persoon, bril, kijken

Automatisch gegenereerde beschrijving


  Evert Hagenauw

  De Wheem 23, 7851 TA Zweeloo | 06 51202362 | e.hagenauw@ziggo.nl| 14 maart 1957 |


   

  Vaardigheden

 • Oprecht, eerlijk, open, transparant en direct.
 • Stabiel, evenwichtig en rustig.
 • Stressbestendig en niet snel geërgerd.
 • Positief, empathisch, accepterend.
 • Oplossingsgericht en mensgericht.
 • Niet bang om "vieze handen" te krijgen
 • Relatie -en samenwerkingsgericht.
 • Organisatie-sensitief.
 • Heeft uitstekende leidinggevende kwaliteiten.
 • Heeft groot vertrouwen in de goede intenties van anderen.
 • Heeft ruime ervaring met organisatieverandering.
 • Combineert een coachende, faciliterende stijl met openheid, eerlijkheid en directheid.

   

  Werkervaring

  Coach | 2014 - heden

  Professioneel coach voor cliënten met een hulpvraag op het gebied van werk of prive.
  Mijn coachstijl is mens- en oplossingsgericht.
  Intern coach voor de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen.

  TeamleiderGemeente Coevorden| 2016 - heden

  Verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed en de openbare ruimte en de infrastructuur, inclusief reinigingstaken.

  Afdelingsmanager/Lid MT Gemeente Coevorden | 2000 - 2016

  Verantwoordelijk voor twee buitendiensten, een ingenieursbureau, een eigen reinigingsdienst en een team handhaving.
  Een organisatieonderdeel van ruim 80 fte.
  In 2006 is de eigen reinigingsdienst opgegaan in een zelfstandige overheidsgedomineerdeNV (Area) in samenwerking met de gemeenten Emmen en Hoogeveen.
  Ik was als afdelingshoofd verantwoordelijk voor dit proces.
  Als MT lid was mijn verantwoordelijkheid breder dan de afdeling.
  De concernverantwoording werd gedragen door 5 MT leden.

  Afdelingshoofd Gemeente Coevorden | 1998 - 2000

  Leiding gegeven aan het veranderingsproces om de buitendiensten van de 5 gemeenten samen te voegen tot 1 organisatieonderdeel van bijna 60 fte.

  Hoofd Gemeentewerken Gemeente Zweeloo | 1992 - 1998

  Verantwoordelijk voor alle taken in de openbare ruimte,de infrastructuur en de dienstverlening op het gebied van reiniging.
  Leiding over de buitendienst en de binnendienst.
  Verantwoordelijk voor de uitbreiding van het fietspadennet in de gemeente. Dit was een van projecten die met gelden van de toenmalige NOM tot stand zijn gekomen.

  Afdelingshoofd bestekzaken Rijkswaterstaat Groningen | 1986 - 1992

  Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van contracten, het houden van aanbestedingen, coördinatie van gesubsidieerde werken en de interne controle op de eigen bestekadministraties.
  In de juridische en financiële afwikkeling en verrekeningen met aannemers op de eigen werken van Rijkswaterstaat (verdubbeling A7) en met gemeenten op de gesubsidieerde werken had ik contacten met de Rijksrekenkamer, het Europese Rekenhof en de eigen accountantsdienst.

  Medewerker beheer Rijkswaterstaat Groningen | 1982 - 1986

  Verkeerszaken en ongevallenanalyses, de ruiling van wegen (NIPO) en het begeleiden en coördineren van gesubsidieerde werken inclusief de financiële afwikkeling van claims en verrekeningen.
  De aanleg van de oostelijke ringweg in Groningen, de reconstructiewerken in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Appingedam en Delfzijl zijn projecten waar ik met trots op terug kijk.

  Technisch medewerker/uitvoerder/constructeur Diverse werkgevers | 1979 - 1982

   

  Technisch medewerker Gemeente Vlagtwedde

  De reconstructie van het centrum van Ter Apel was een van de projecten waar ik een rol in had.

  Uitvoerder Reef Oldenzaal

  Ik was uitvoerdeer bij het op delta hoogte brengen van de Hondsbossche Zeewering.

  Constructeur/tekenaar bij adviesbureaus in Lochem en Emmen

  Maken van diverse constructieberekeningen en wapeningstekeningen.

  Opleiding

 • Diverse managementtrainingen | basistraining adviseurs. gesprekstechnieken.etc.

 • Professioneel coach | Hanzehogeschool Groningen |2014

 • Ekonomie, Open Universiteit

 • Verkeerskunde |PBNA

 • HTS Weg- en waterbouw | Groningen | 1974 - 1979