....ligt de laat hoog en wil je er snel over.
....gaan dingen niet zoals je graag zou willen.
....ben je onzeker over jezelf.
....ben je ontevreden over de situatie waar je in zit.
....wil je het beste uit jezelf halen.
....MOET je meer dan je WIL.
....weet je even niet hoe.


...en heb je even een zetje nodig.
Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
(bron:NOBCO)
Mijn coaching is maatwerk.
In een eerste één op één gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen.
We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken.

Een traject van meerdere gesprekken.
De spelregels voor een traject bepalen we samen. Een traject sluiten we af met een evaluatie.
Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.

In gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit.
Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk.
Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.

De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching.

Er zijn soms vergoedingsmogelijkheden.

 • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
 • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
 • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.
 • " Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
  De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet.
  Het gaat altijd om normale mensen met een normale geestelijke gezondheid.
  Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

  " Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
  De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching.
  Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren.
  Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit.
  Coaching moet niet, maar mag.
 • Ik wil zelfverzekerd en georganiseerd zijn.
 • Ik wil mijn emoties onder controle krijgen.
 • Ik wil mijn grenzen leren stellen.
 • Ik wil meer balans krijgen tussen werk en prive.
 • Ik wil effectiever omgaan met collega's.
 • Ik wil beter kunnen omgaan met "onrecht" en minder snel "geraakt" zijn.
 • Ik wil inzicht krijgen in mijn belemmeringen.

 • (bron: evaluaties en reflecties)
 • Ik heb weer een stukje zelfvertrouwen teruggevonden.
 • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
 • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
 • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
 • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

 • (bron: evaluaties en reflecties)
 • Een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
 • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
 • Is positief, empathisch, accepterend.
 • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.
 • Geeft ruimte om het gesprek te laten ontwikkelen maar blijft resultaatgericht.
 • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen en durft stiltes te laten vallen.
 • Is goed in het doorvragen waardoor je aan het nadenken wordt gezet.

 • (bron: evaluaties en reflecties)
  Evert Hagenauw    (14 maart 1957).


  Erkend Coach !  C.V. Evert Hagenauw
  Vaardigheden

  Uitstekende leidinggevende kwaliteiten; coaching; mensgericht; analytisch; organisatie-sensitief; ruime ervaring met organisatieverandering; aanpakker; betrokken; evenwichtig en rustig.


  Werkervaring

  Coach | 2014 - heden

  Professioneel coach voor cliënten met een hulpvraag op het gebied van werk of prive.
  Mijn coachstijl is mens- en oplossingsgericht.
  Intern coach voor de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen.

  Teamleider Gemeente Coevorden| 2016 - heden

  Verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed en de openbare ruimte en de infrastructuur, inclusief reinigingstaken.

  Afdelingsmanager/Lid MT Gemeente Coevorden | 2000 - 2016

  Verantwoordelijk voor twee buitendiensten, een ingenieursbureau, een eigen reinigingsdienst en een team handhaving.
  Een organisatieonderdeel van ruim 80 fte.
  In 2006 is de eigen reinigingsdienst opgegaan in een zelfstandige overheidsgedomineerdeNV (Area) in samenwerking met de gemeenten Emmen en Hoogeveen.
  Ik was als afdelingshoofd verantwoordelijk voor dit proces.
  Als MT lid was mijn verantwoordelijkheid breder dan de afdeling.
  De concernverantwoording werd gedragen door 5 MT leden.

  Afdelingshoofd Gemeente Coevorden | 1998 - 2000

  Leiding gegeven aan het veranderingsproces om de buitendiensten van de 5 gemeenten samen te voegen tot 1 organisatieonderdeel van bijna 60 fte.

  Hoofd Gemeentewerken Gemeente Zweeloo | 1992 - 1998

  Verantwoordelijk voor alle taken in de openbare ruimte,de infrastructuur en de dienstverlening op het gebied van reiniging.
  Leiding over de buitendienst en de binnendienst.
  Verantwoordelijk voor de uitbreiding van het fietspadennet in de gemeente. Dit was een van projecten die met gelden van de toenmalige NOM tot stand zijn gekomen.

  Afdelingshoofd bestekzaken Rijkswaterstaat Groningen | 1986 - 1992

  Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van contracten, het houden van aanbestedingen, coördinatie van gesubsidieerde werken en de interne controle op de eigen bestekadministraties.
  In de juridische en financiële afwikkeling en verrekeningen met aannemers op de eigen werken van Rijkswaterstaat (verdubbeling A7) en met gemeenten op de gesubsidieerde werken had ik contacten met de Rijksrekenkamer, het Europese Rekenhof en de eigen accountantsdienst.

  Medewerker beheer Rijkswaterstaat Groningen | 1982 - 1986

  Verkeerszaken en ongevallenanalyses, de ruiling van wegen (NIPO) en het begeleiden en coördineren van gesubsidieerde werken inclusief de financiële afwikkeling van claims en verrekeningen.
  De aanleg van de oostelijke ringweg in Groningen, de reconstructiewerken in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Appingedam en Delfzijl zijn projecten waar ik met trots op terug kijk.

  Technisch medewerker/uitvoerder/constructeur Diverse werkgevers | 1979 - 1982

  Technisch medewerker Gemeente Vlagtwedde

  De reconstructie van het centrum van Ter Apel was een van de projecten waar ik een rol in had.

  Uitvoerder Reef Oldenzaal

  Ik was uitvoerdeer bij het op delta hoogte brengen van de Hondsbossche Zeewering.

  Constructeur/tekenaar bij adviesbureaus in Lochem en Emmen

  Maken van diverse constructieberekeningen en wapeningstekeningen.

  Opleidingsgegevens

  Diverse managementtrainingen | basistraining adviseurs. gesprekstechnieken. etc.
  Professioneel coach | Hanzehogeschool Groningen |2014
  Open Universiteit
  Verkeerskunde | PBNA
  HTS Weg- en waterbouw | Groningen | 1974 - 1979


  Anderen zeggen over mij

  "Niet bang om "vieze handen" te krijgen"
  "Rustig en betrokken"
  "Heeft het talent om ieder mens echt te zien"
  "Positief en empatisch"
  "Kan op en afgewogen wijze tot interventies komen"
  "Goed in het doorvragen waardoor je aan het nadenken wordt gezet"
  "Is oplossingsgericht en mensgericht"

  Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach Laatste 3 berichten geselecteerd.  evert  10/11/19 15:58:00

  poolshoogte
  poolshoogte


  Evert Hagenauw  27/10/19 07:20:39

  Schuur<br />
<br />
Vorig jaar ook in beeld
  Schuur

  Vorig jaar ook in beeld


  Evert Hagenauw  26/10/19 17:33:16

  Renault oxidee?
  Renault oxidee?  Heb je vragen? Wil je een afspraak maken?
  Neem gerust contact met me op.
  Evert Hagenauw
  De Wheem 23, 7851 TA, Zweeloo

  Tel:     06 51 20 23 62    of    06 46 79 36 33

  E-mail:
  Evert@Hagenauw.nu

  contactformulier:

  Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach
  Dhr. Mw.
  naam  *-verplicht
  e-mail  *-verplicht
  bericht   *-verplicht
  telefoon*-optioneel