....gaan dingen niet zoals je graag zou willen.
....ben je onzeker over jezelf.
....ben je ontevreden over de situatie waar je in zit.
....wil je het beste uit jezelf halen.
....MOET je meer dan je WIL.
....weet je even niet hoe.
....ligt de laat hoog en wil je er snel over....heb je even een zetje nodig.
Een zetje.

Ik kan je een zetje geven om samen oplossingen en antwoorden op je vragen te vinden.
In gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit.
Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk.
Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.
We kunnen gebruik maken van theoretische modellen

Een traject.

In een eerste één op één gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen.
We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken.
In een traject van meerdere gesprekken staat jouw vraag centraal.
De spelregels voor een traject bepalen we samen. Een traject sluiten we af met een evaluatie.
Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.

Kosten.

De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching.
Er zijn soms vergoedingsmogelijkheden.
  • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
  • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
  • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.


  • Definitie:
    (bron: NOBCO)
    Coaching is die vorm van professionele begeleiding
    waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt
    bij het behalen van zelfgekozen doelen.


    Links:
    theorie | certificaten | reflectieverslagen | persoonlijkheidstesten | standaard contract
    | intake formulier | evaluatieformulier | Nobco_gedragscode

    Er zijn nog steeds hardnekkige vooroordelen en misvattingen rond coaching.

    " Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
    De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet.
    Het gaat altijd om normale mensen met een normale geestelijke gezondheid.
    Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

    " Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
    De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching.
    Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren.
    Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit.
    Coaching moet niet, maar mag.
    Een beeld van wat je kan verwachten.

    Vragen van anderen :

  • Ik wil zelfverzekerd en georganiseerd zijn.
  • Ik wil mijn emoties onder controle krijgen.
  • Ik wil mijn grenzen leren stellen.
  • Ik wil meer balans krijgen tussen werk en prive.
  • Ik wil effectiever omgaan met collega's.
  • Ik wil beter kunnen omgaan met "onrecht" en minder snel "geraakt" zijn.
  • Ik wil inzicht krijgen in mijn belemmeringen.
  • Ik wil mijn sollicitatieskills verbeteren.
  • Ik wil een eigen bedrijf.

    Antwoorden die anderen vonden:

  • Ik heb weer een stukje zelfvertrouwen teruggevonden.
  • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
  • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
  • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
  • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
  • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

  • (bron: evaluaties en reflecties)

    Evert Hagenauw    (14 maart 1957).
    Erkend Coach !    Anderen zeggen over mij.

  • Een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
  • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
  • Is positief, empathisch, accepterend.
  • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.
  • Geeft ruimte om het gesprek te laten ontwikkelen maar blijft resultaatgericht.
  • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen en durft stiltes te laten vallen.
  • Is oplossingsgericht en mensgericht en niet bang om "vieze handen" te krijgen
  • Is goed in het doorvragen waardoor je aan het nadenken wordt gezet.
  • Combineert een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven met openheid, eerlijkheid en directheid.
  • Relatie -en samenwerkingsgericht.
  • Groot vertrouwen in de goede intenties van anderen.
  • Oprecht, eerlijk en open.
  • Open, transparant en direct in het benoemen wat hij signaleert, besluit, gaat doen en verwacht.
  • Stabiel, evenwichtig en rustig, stressbestendig en niet snel geërgerd.

  • (bron: evaluaties, reflecties en onderzoeken)


    Werkervaring

    Coach   | 2014 - heden

    Professioneel coach voor cliënten met een hulpvraag op het gebied van werk of prive.
    Mijn coachstijl is mens- en oplossingsgericht.
    Intern coach voor de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen.

    Teamleider    Gemeente Coevorden   | 2016 - heden

    Verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed en de openbare ruimte en de infrastructuur, inclusief reinigingstaken.

    Afdelingsmanager/Lid MT    Gemeente Coevorden   | 2000 - 2016

    Verantwoordelijk voor twee buitendiensten, een ingenieursbureau, een eigen reinigingsdienst en een team handhaving.
    Een organisatieonderdeel van ruim 80 fte.
    In 2006 is de eigen reinigingsdienst opgegaan in een zelfstandige overheidsgedomineerdeNV (Area) in samenwerking met de gemeenten Emmen en Hoogeveen. Mijn rol was om de belangen van de gemeente Coevorden en de medewerkers te waarborgen.
    Ik was als afdelingshoofd verantwoordelijk voor dit proces binnen de gemeente.
    Als MT lid was mijn verantwoordelijkheid breder dan de afdeling.
    De concernverantwoording werd gedragen door 5 MT leden.

    Afdelingshoofd    Gemeente Coevorden   | 1998 - 2000

    Leiding gegeven aan het veranderingsproces om de buitendiensten van de 5 gemeenten samen te voegen tot 1 organisatieonderdeel van ca 60 fte. De combinatie van het omgaan met de cultuurverschillen van de betreffende organisaties en de te halen doelen en resultaten gaven dit proces een extra dimensie. De individuele beleving en basishouding van de mensen is ook hier de succesfactor geweest.

    Hoofd Gemeentewerken    Gemeente Zweeloo   | 1992 - 1998

    Verantwoordelijk voor alle taken in de openbare ruimte,de infrastructuur en de dienstverlening op het gebied van reiniging.
    Leiding over de buitendienst en de binnendienst.
    Verantwoordelijk voor de uitbreiding van het fietspadennet in de gemeente. Dit was een van projecten die met gelden van de toenmalige NOM tot stand zijn gekomen. Uniek voor een kleine gemeente.

    Afdelingshoofd bestekzaken    Rijkswaterstaat Groningen   | 1986 - 1992

    Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van contracten, het houden van aanbestedingen, coördinatie van gesubsidieerde werken en de interne controle op de eigen bestekadministraties.
    In de juridische en financiële afwikkeling en verrekeningen met aannemers op de eigen werken van Rijkswaterstaat (verdubbeling A7) en met gemeenten op de gesubsidieerde werken had ik contacten met de Rijksrekenkamer, het Europese Rekenhof en de eigen accountantsdienst.
    Ik heb lesmateriaal gemaakt en trainingen gegeven om de besteksadministraties financieel verantwoord en transparant te krijgen. (UCA) Dit is door PBNA uitgegeven.

    Medewerker beheer    Rijkswaterstaat Groningen   | 1982 - 1986

    Verkeerszaken en ongevallenanalyses, de ruiling van wegen (NIPO) en het begeleiden en coördineren van gesubsidieerde werken inclusief de financiële afwikkeling van claims en verrekeningen.
    De aanleg van de oostelijke ringweg in Groningen, de reconstructiewerken in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Appingedam en Delfzijl zijn projecten waar ik met trots op terug kijk.

    Technisch medewerker/uitvoerder/constructeur   Diverse werkgevers   | 1979 - 1982

  • Technisch medewerker Gemeente Vlagtwedde
  • De reconstructie van het centrum van Ter Apel was een van de projecten waar ik een rol in had.

  • Uitvoerder Reef Oldenzaal
  • Ik was uitvoerdeer bij het op delta hoogte brengen van de Hondsbossche Zeewering.

  • Constructeur/tekenaar bij adviesbureaus in Lochem en Emmen
  • Maken van diverse constructieberekeningen en wapeningstekeningen.


    Opleiding

  • Diverse managementtrainingen | basistraining adviseurs. gesprekstechnieken. etc.
  • Professioneel coach | Hanzehogeschool Groningen |2014
  • Economie|Open Universiteit
  • Verkeerskunde | PBNA
  • HTS Weg- en waterbouw | Groningen | 1974 - 1979  • Evert Hagenauw, De Wheem 23, 7851 TA, Zweeloo
    Tel:     06 51 20 23 62    of    06 46 79 36 33   E-mail:
    Evert@Hagenauw.nu
    Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach
    Dhr. Mw.
    naam  *-verplicht
    e-mail  *-verplicht
    bericht   *-verplicht
    telefoon*-optioneel

    Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach Laatste 3 berichten geselecteerd.


    Evert Hagenauw  01/12/19 18:31:01

    De Kiel
    De Kiel


    Evert Hagenauw  17/11/19 16:21:01

    Veenkoloniën gezien vanaf Exloo
    Veenkoloniën gezien vanaf Exloo


    evert  10/11/19 15:58:00

    poolshoogte
    poolshoogte