documenten:
Certificaten
C V

naslag:(pdf)
Theorie
Gedragscode

formulieren:
Intake
Evaluatie
Om je doelen te bereiken heb je soms even een zetje nodig.

Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
(bron: NOBCO)
Vooroordelen en misvattingen over coaching:

" Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet. Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

" Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching. Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren. Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit. Coaching moet niet, maar mag.
In één op één gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit.
Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk. Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.
We zoeken oplossingen en gaan uit van de dingen die goed gaan, je talenten en wat je goed kan. We kunnen daarbij gebruik maken van theoretisch beproefde methodes en modellen. Gratispersoonlijkheidstesten kunnen daarbij helpen.
In een eerste gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen. We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken.
Contact, vertrouwen en gelijkwaardigheid, geven "de klik" die nodig is voor resultaten.

Een traject bestaat meestal uit 4 tot 8 gesprekken van 1 tot 1 ½ uur. De frequentie, duur en plaats van de gesprekken bepalen we in overleg. De afspraken die we maken leggen we vast in een contract. Een traject sluiten we af met een evaluatie. Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.

De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching.
Er zijn soms vergoedingsmogelijkheden.
 • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
 • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
 • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.
 • Soms is een traject nodig om te bereiken wat je wil.
  Soms geeft een enkel gesprek inzichten waar je mee verder kan.
  Het resultaat telt.
  DeNobco gedragscode regelt de omgangsvorm in de coaching.

  Mijn inschrijving bij de kamer voor coaching (STIR) is met 5 jaar verlengd tot 2025.
  De afgelopen 5 jaar had ik :
 • meer dan 20 begeleidingstrajecten
 • meer dan 400 begeleidingsuren
 • meer dan 25 evaluatie/reflectie gesprekken
 • meer dan 20 intervisies
  (minimale eisen ST!R)

  Anderen vonden antwoorden en oplossingen op hun vragen.
  Op een unieke eigen manier en in een eigen tempo.

  In evaluaties en reflectie verslagen geven ze hun inzichten en ervaringen weer.

  Veel voorkomende vragen en wensen:
 • ik wil zelfverzekerd en georganiseerd zijn;
 • ik wil mijn emoties onder controle krijgen;
 • ik wil mijn grenzen leren stellen;
 • ik wil meer balans krijgen tussen werk en prive;
 • ik wil effectiever omgaan met collega's;
 • ik wil inzicht krijgen in mijn belemmeringen.

  Antwoorden en oplossingen:
 • Ik heb weer (een stukje) zelfvertrouwen teruggevonden.
 • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
 • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
 • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
 • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

  Anderen zeggen over mij:
 • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
 • Durft stiltes te laten vallen.
 • Benoemt wat hij signaleert, besluit, gaat doen en verwacht.
 • Is een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
 • Is goed in het doorvragen en zet je aan het nadenken.
 • Is oprecht, eerlijk, open, transparant en direct.
 • Is stabiel, evenwichtig en rustig, positief, empathisch, accepterend.
 • Is oplossingsgericht en mensgericht, stressbestendig en niet snel geërgerd.
 • Is relatie -en samenwerkingsgericht en organisatie-sensitief.
 • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen.
 • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.

  (bron: contracten, evaluaties, reflecties en onderzoeken)
 • Ik ben Evert Hagenauw    (14 maart 1957).

  Een brede interesse, analytische benadering, realiteitszin, drentse nuchterheid, relativerend vermogen, empathie en inlevingsvermogen horen bij mij.
  Het accepteren van de situatie waar je in zit, zonder er in te berusten, is het begin van de oplossing. Het helpt om daarbij de dingen in de juiste verhouding te zien en je bewust te zijn van wat er goed gaat en wat je goed kan.

  Na een civieltechnische opleiding met specialisaties in beton- en staal constructies, begon mijn loopbaan als constructeur - tekenaar. Daarna was ik uitvoerder in de weg- en waterbouw, technisch medewerker beheer, medewerker verkeer, afdelingshoofd bestekszaken, hoofd gemeentewerken, afdelingsmanager en nu professioneel coach en teamleider.


  Curriculum Vitae LinkedIn
  ST!R Erkend Coach !

  Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach
  berichten........